REVOORT MAAKT RUIMTE VOOR
VERNIEUWING

Aan de Westerveldseweg in Zuidwolde (Dr) voeren we een totaalsloop uit. Het slopen van 7500m2 stallen, 8400 m2 erfverharding in combinatie met een sanering van golfplaten en een inpandige koelcel. Een project waarbij veel materiaal vrijkomt voor hergebruik.