Revoort maakt ruimte
voor nieuwbouw

Voor woningcorporatie Woonconcept voerden we de totaalsloop inclusief asbestsanering van 32 woningen in Steenwijk uit. Dit alles met inachtneming van het Ecologisch werkprotocol in verband met aanwezige dwergvleermuizen en diverse soorten broedvogels. Na de sloop hebben we een keerwand geplaatst om het ontstane hoogteverschil met aangrenzende percelen op te vangen. Zo maken we ruimte voor nieuwbouw.

Wilt u ook ruimte maken voor iets nieuws, iets beters?