Revoort ontzorgt
bij totaalsloop

Revoort biedt een compleet pakket bij totaalsloop

In het aardbevingsgebied hebben wij in opdracht van Aannemingsbedrijf Paas en Gemeente Midden-Groningen de totaalsloop van 4 twee-onder-een-kapwoningen inclusief de fundatie uitgevoerd. Van bodemonderzoek, het afvoeren van de huisraad, het saneren van diverse asbesthoudende toepassingen tot het ontgraven en aanvullen van de percelen; Revoort biedt een compleet pakket!

Wilt u meer informatie of een goed advies?