Revoort maakt ruimte
op Texel

Slopen en saneren voor nieuwbouw Natuurcentrum De Marel.

Revoort maakt ruimte voor nieuwbouw Natuurcentrum De Marel op Texel

Op het eiland Texel hebben wij voor Natuurmonumenten diverse agrarische gebouwen gesaneerd en gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw van Natuurcentrum De Marel en een kantoorgebouw. HB Adviesbureau heeft de begeleiding van dit project verzorgd.

In de oude en in slechte staat verkerende agrarische gebouwen hadden zich in de loop der jaren veel vogels gehuisvest. Voorafgaand aan de sanering en totaalsloop hebben wij mitigerende maatregelen moeten treffen, waarbij we tijdelijke huisvesting voor de vogels hebben geregeld.

Daarnaast hebben wij conform de strenge eisen in het bestek de CO2 uitstoot tot een minimum weten te beperken.

Revoort heeft:

  • 2500 m2 asbesthoudende golfplaten verwijderd
  • 3 containments gemaakt voor het saneren van de binnenzijde van de schuren
  • 250 ton bodemvervuiling gesaneerd en afgevoerd
  • 3000 ton puin gebroken en deels hergebruikt op locatie
  • de grond bouwrijp opgeleverd.

Vanuit de totaalsloop zijn circulaire onderdelen hergebruikt en verwerkt in de nieuwbouw. Zo is het uitgekomen puin ter plaatse gebroken en deels gebruikt voor de nieuwe terreinverharding. De trappen rondom het Natuurcentrum zijn gemaakt van betonroosters uit de oude stallen.

Mooi om nu, anderhalf jaar later, het eindresultaat te zien. Een prachtig nieuw gebouw!

Wilt u ook ruimte maken voor iets nieuws, iets beters? Revoort maakt graag de weg voor u vrij!