Revoort
renoveert met MiniContainment

In opdracht van woningcorporatie Welbions saneren wij in 188 woningen diverse asbesthoudende toepassingen met MiniContainment in bewoonde situatie, inclusief bouwkundig herstel.