Revoort
saneert op hoogte

Onlangs hebben wij het dak van de Apostolische Kerk in Tweede Exloermond gesaneerd en gerenoveerd.