REVOORT MAAKT RUIMTE VOOR
AMBITIE

Samenwerking met 50|50 Workcenter, Actium en Revoort

Deelnemers van het 50I50 workcenter Groningen hebben eind 2021 diverse werkzaamheden gedaan in samenwerking met Woningcorporatie Actium uit Assen en met Revoort Slopen & Saneren uit Tweede Exloërmond. Op deze manier is er een mooie samenwerking ontstaan tussen Actium, Revoort en het Leger des Heils. Het 50|50 Workcenter is een locatie van het Leger des Heils waar deelnemers in een beschutte omgeving werkervaring kunnen opdoen.

Voortzetting samenwerking
De samenwerking met Actium en Revoort was in het kader van SROI (social return on investment) en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). De werkzaamheden die de deelnemers hebben gedaan in Assen lopen uiteen van het opruimen van afval, het plaatsen van bouwhekken bij woningen die op de lijst staan om gesloopt te worden tot het aftimmeren van kozijnen. Daarnaast hebben deelnemers Revoort geholpen in het sloopklaarmaken van het terrein door schuurtjes te slopen of beplanting weg te halen. Op dit moment wordt nagedacht over de voortzetting van deze samenwerking en uitbreiding van taken in andere woonwijken van Assen.

Leefbaarheid vergroot
Deelnemers doen graag praktisch werk. Het kost inspanning maar geeft ook energie en de maatschappelijke impact is groot. Bewoners uit de wijk in Assen zijn blij dat door deze werkzaamheden de leefbaarheid in de wijk wordt vergroot.

samenwerking 50|50 wokrcenter Revoort en actium