MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Een duurzame bedrijfsvoering is een keuze. Zo ook het verduurzamen van het sloopproces.

Op duurzame wijze slopen betekent milieubewuste keuzes maken. Dit doen we door het afval te scheiden op de slooplocatie zelf en te recyclen. Het zogenoemde ‘afval’ wordt op deze manier weer bruikbaar materiaal, klaar voor hergebruik! Zo verduurzamen we het sloopproces, beperken we de CO2 uitstoot tot een minimum en dragen we bij aan een circulaire economie.

Ons wagenpark bestaat uit o.a. Euro-6 trucks en hydraulische graafmachines voorzien van AdBlue en start-stop functie. Tevens voldoen ze aan de gestelde emissienormen.

In ons eigen bedrijfspand maken wij alleen nog gebruik van LED verlichting en wordt er duurzaam/groen gas en electra ingekocht.