Revoort
een nieuw begin

Totaalsloop

Om alle ruimte voor u vrij te maken werken wij bij totaalsloop met groot materieel. Maar dit wil niet zeggen dat wij lomp te werk gaan. Integendeel. Waar nodig, bijvoorbeeld in woonwijken, slopen wij zelfs geluidsarm. En om de stofoverlast tegen te gaan beschikken wij over een waterkanon die de stofdeeltjes grotendeels uit de lucht filtert.

Op de slooplocatie scheiden wij de vrijgekomen materialen zorgvuldig voor recycling. Deze voeren wij met een eigen containerauto af naar de eindverwerkers. Dit werkt snel, effectief, én is kostenbesparend. Hierna wordt de grond met behulp van een schudbak gezeefd om de slooplocatie zo schoon mogelijk op te leveren.

Wilt u na de sloop het terrein opnieuw inrichten of bent u bezig met de ontwikkeling van een project? Wij kunnen u prima ondersteunen in het bouwrijp maken van de grond. Wij maken ruimte zodat u de grond kunt gebruiken voor de bouwkundige werkzaamheden die u wenst te verrichten.