Subsidie asbest verwijderen

Subsidie asbest verwijderen aanvragen? Dat kan. Vanaf 2025 mogen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen geen asbestdaken meer bezitten om gezondheids- en milieuproblemen door asbest te voorkomen. Dit betekent dat een gespecialiseerd asbestsaneringsbedrijf het asbestdak moet verwijderen. De eigenaar van asbestdaken is zelf verantwoordelijk voor de asbestverwijdering, inclusief de kosten.

Subsidieregeling asbestverwijdering

Wilt u uw asbestdaken laten verwijderen? In 2018 stelt de Rijksoverheid hiervoor € 11,3 miljoen euro subsidie voor asbest verwijderen beschikbaar. Particulieren, (agrarische) bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Meer informatie kunt u vinden op https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.

Via uw provincie of gemeente zijn er wellicht mogelijkheden voor extra asbestsubsidies. Op http://www.asbestvanhetdak.nl/ vindt u meer informatie.

Asbestdak eraf, nieuw dak erop

Revoort is gespecialiseerd in asbestsanering en verwijdert graag uw asbestdak. Zoekt u een partij die uw dak ook gelijk weer dichtlegt, dan kunt u terecht bij ons zusterbedrijf Man&Mach. Man&Mach levert een totaalpakket en verzorgt in één werkgang de asbestsanering en levert en monteert uw nieuwe dak. Uw voordelen? Eén aanspreekpunt, de werkzaamheden sluiten goed op elkaar aan en uw dak ligt niet langer open dan nodig. Kijk voor meer informatie op http://www.manenmach.nl/.