Revoort
voor recycling

Recycling

Revoort hecht belang aan duurzaamheid: recycling is voor ons een essentieel onderdeel van het sloopproces. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat bij het slopen afval wordt geproduceerd, maar hoe we daar vervolgens mee omgaan is aan ons. Op duurzame wijze slopen betekent milieubewuste keuzes maken. Dit doen we door het afval te scheiden op de slooplocatie zelf en te recyclen. Het zogenoemde ‘afval’ wordt op deze manier weer bruikbaar materiaal, klaar voor hergebruik!

Recycling = afval scheiden op de slooplocatie

Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, begint het afval scheiden al op de slooplocatie zelf. Dit is tevens kostenbesparend en beter voor het milieu. De vrijgekomen materialen en bouwstoffen worden zorgvuldig gescheiden alvorens het recyclen. Hierdoor gaan weinig kostbare materialen verloren en leveren wij een bijdrage aan het circulaire proces. In een circulaire economie zien we het puin niet meer als afval maar als kostbare grondstof. De vrijgekomen en/of gerecyclede materialen kunnen vervolgens worden ingezet voor hergebruik of kunnen gebruikt worden voor energiewinning.

Eindverwerking: de recycling

Na het afval scheiden worden eigen vrachtwagens ingezet om het materiaal naar de eindverwerker te brengen. Het voorgesorteerde afval kan vervolgens direct voor hergebruik ingezet worden of het afval kan omgezet worden in hoogwaardige materialen en bouwstoffen die hergebruikt kunnen worden. Op deze manier draagt Revoort bij aan een duurzame en circulaire economie, waarbij het van belang is op verantwoorde wijze om te gaan met ons afval.

Schone slooplocatie

De slooplocatie dient zo schoon mogelijk opgeleverd te worden. Na het afval scheiden en recyclen zal de grond schoongemaakt worden. Met de sterrenzeef zeven we de grond: om materiaal terug te winnen en afval van zand te scheiden. De transportkosten zijn hierdoor laag, de uitgezeefde grond hoeft niet verder getransporteerd te worden. De slooplocatie wordt op deze manier zo schoon mogelijk opgeleverd.

Circulair slopen

Door op milieubewuste manier met het vrijgekomen materiaal om te gaan, proberen we de cirkel weer te sluiten. Zo verduurzamen we het sloopproces, beperken we de CO2 uitstoot tot een minimum en dragen we bij aan een circulaire economie.

Bekijk hier meer over MVO.