Revoort
voor grondwerken

Wij maken ruimte, zodat u uw grond weer kunt gebruiken.

Grondwerken door Revoort

Wij voeren verschillende graafwerkzaamheden uit met betrekking tot bekabeling, leidingwerk en riolering. Daarnaast ontgraven wij, maken grond bouwrijp en voeren bestratingen uit. Kortom voor al uw verschillende grondwerken is Revoort er.

Leidingwerk

Voor al uw leidingwerk graven wij met behulp van machines de sleuf voor de plaatsing van de leiding. Nadat de leidingen gelegd zijn verdichten wij professioneel door middel van een wackerstamper en of trilplaat de ontgraving. Dit voor een optimale verdichting welke verzakking minimaliseert.

Riolering

Wij realiseren zowel de graafwerkzaamheden voor de legging van het betonriool en/of PVC-riool voor vuil en/of schoon water. Na de legging verdichten wij de sleuf voor een optimale afwerking.

Bekabeling

Voor graafwerkzaamheden voor al uw verschillende bekabelingen staan wij klaar. Denk hierbij aan onder andere: OV kabels, waterleidingen, gasleiding, glasvezelkabels en uitleggers.

Ontgraven

Revoort ontgraaft bouwputten ter bevordering van zowel woningbouw als kantoorbouw. Daarnaast doen wij ook alle andere mogelijke vormen van ontgraving en grondwerk.

Bouwrijp maken

Het bouwrijp maken doen wij door middel van het optimaal verdichten van de te bewerken grond. Hierdoor wordt de grond volledig klaargemaakt voor de bebouwing en eventuele ander grondwerk. Met behulp van een sterrenzeef blijven er nagenoeg geen restanten puin achter in de grond. Zo maken wij graag ruimte voor uw nieuwbouwplannen! Uiteraard voeren wij de werkzaamheden altijd uit in goed contact met andere partijen zoals nutsbedrijven om schade aan reeds bestaande infrastructuur tot een minimum te beperken.

Bestrating

Volledig in eigen beheer kunnen wij aansluitend aan de sanerings-, sloop- en/of grondwerkzaamheden bestratingswerkzaamheden voor u uitvoeren.

Bel of mail ons voor meer informatie of een offerte op maat.