Revoort
voor vakkundige demontatie

Demontagewerk

Slopen en saneren bestaat niet alleen uit afbreken, maar juist ook vaak uit vakkundig demonteren. Revoort demonteert in tal van situaties. Denk aan vloeren, wanden, plafonds, keukens, badkamers etc. Ook industriële demontagewerkzaamheden en ontmanteling van machinelijnen, fabrieken, tankparken en winkelpanden behoort tot ons vakgebied. Wij zorgen voor een veilige uitvoering en kunnen waar dat nodig is stofwanden aanbrengen, om overlast van stof tot een minimum te beperken. Zo verstoren wij bestaande situaties, zoals bijvoorbeeld een productieproces, zo min mogelijk.

Wij maken een plan van aanpak en een inventarisatie van vrijkomende materialen, gevaarlijke stoffen en vloeistoffen. Daarbij bespreken we onze werkwijze en benoemen mogelijke overlast. Vrijkomende materialen worden zorgvuldig bij de bron gescheiden en door een eigen containerauto naar de eindverwerkers afgevoerd voor recycling. Dit werkt snel, effectief, én is kostenbesparend.