Revoort maakt ruimte
voor vernieuwing

Circulair slopen

Slopen staat bij ons voor vooruitgang; het is niet alleen afbreken maar ruimte maken voor iets nieuws. Wij zijn duurzame ophalers en creëren een basis voor hergebruik en op termijn voor circulair slopen en bouwen.

Hergebruik

De manier waarop de huidige maatschappij haar grondstoffen heeft verwerkt tot producten is niet circulair. Veel materialen zijn niet of nauwelijks herbruikbaar of te ontmantelen tot de primaire grondstoffen. Wat we al wel kunnen is 98 procent van het vrijkomend materiaal recyclen. Door de te slopen woningen volledig te ontmantelen op basis van een uitgebreide stoffeninventarisatie en grondstoffen en materialen te scheiden zijn we in staat om in samenwerking met eindverwerkers herbruikbare bouwstoffen en grondstoffen te creëren.

Circulair slopen

Om circulair te kunnen slopen moet er ook circulair worden gebouwd. Circulair houdt dan in dat elk element dat verwerkt is in een gebouw opnieuw kan worden gebruikt. Dit betekent dat wij in de toekomst gaan demonteren en remonteren.

Circulair slopen is voor ons dan ook meedenken met de bouwers van de toekomst. Zo kunnen we samen ruimte maken voor een toekomst zonder bouwafval.