Revoort ontzorgt
ook bij Chroom-6

Vermoedt u Chroom-6 in of om uw pand?

Neem dan contact op met de experts van Revoort. We bespreken eerst uw situatie per telefoon en komen daarna langs om dit ter plaatse te beoordelen.

Tijdens een bezoek aan de locatie kunnen we een nauwkeurige inspectie uitvoeren. Aan de hand hiervan wordt de volledige situatie in kaart gebracht en maken we een vrijblijvende offerte op maat. De uitgebreide stoffeninventarisatie wordt opgesteld door een onafhankelijke partij. Om chroom-6 gecontroleerd en veilig te verwijderen laten wij  de saneringen uitvoeren onder asbestcondities, zodat de juiste deskundigheid, materialen en bescherming wordt gebruikt.

We nemen u het gehele proces uit handen, zodat u zich nergens druk over hoeft te maken.

Na afloop van alle werkzaamheden krijgt u een afschrift van de luchtmeting en/of de visuele inspectie. Ook krijgt u, nadat het chroom 6 veilig is afgevoerd, het bijbehorende stortbewijs.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een van de vormen van het chemische element chroom (Cr). Chroom is een metaal: staalgrijs, hard, broos en weerspiegelend. De naam van het element is afgeleid van het Griekse chroma (‘kleur’) vanwege de vele intens kleurrijke verbindingen die chroom kan aangaan. Chroom-6 is decennialang toegepast in metaalbewerking (zoals plating). Maar de verbinding wordt ook veelvuldig aan lak of (grond)verf toegevoegd om het te versterken en roesten te voorkomen. Veel van deze toepassingen zijn inmiddels verboden in de EU vanwege het gevaarlijke karakter van de stof.

De soorten

Chroom-6-verbindingen kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: water-onoplosbare en wateroplosbare verbindingen.

Wateroplosbare chroom-6-verbindingen

Oplosbare chroom-6-verbindingen worden voornamelijk gebruikt als pigment in textiel of als oxidatiemiddel tijdens oppervlaktebehandelingen van metalen.2

Water-onoplosbare chroom-6+-verbindingen

De meest voorkomende water onoplosbare chroom-6-verbindingen zijn: bariumchromaat, calciumchromaat, loodchromaat, strontiumchromaat en zinkchromaat.
Zink- en strontiumchromaat worden vaak toegevoegd aan verf als lichtgeel pigment, niet vanwege de kleur maar voor de corrosiebestendige eigenschappen. Deze verf wordt toegepast op staal als anticorrosieve primer. Loodchromaat wordt als pigment toegevoegd aan verf vanwege de gele kleur in combinatie met roestwerende eigenschappen. Loodchromaatverf is vaker als toplaag van een coating terug te vinden.

Chroom-6 toepassingen

Chroom-6 kan in allerlei toepassingen verwerkt zijn. De belangrijkste toepassingen zijn:

·         voor het verchromen van metalen of kunststof oppervlakken;

·         in anti-corrosiemiddelen voor metalen oppervlakken;

·         in houtconserveringsmiddelen;

·         productie van andere chroomverbindingen.

Veel kozijnen, verwarmingselementen, hekwerken, bruggen, installaties en vaar- of voertuigen zijn met chroom-6-houdende coatings bewerkt.

Wanneer is Chroom-6 gevaarlijk?

Chroom-6 is alleen bij bewerking gevaarlijk. Chroom-6 kan in stof-, rook- of dampvorm schadelijk zijn voor de gezondheid. Chroom-6 kan het lichaam binnendringen via de longen, de huid of via de mond en kan op termijn leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van een allergische reacties door blootstelling aan de huid, vergiftiging door opname via de mond en kankerverwekkend na inademing. Zolang je het chroom laat zitten en er geen beschadigingen optreden zijn er geen risico’s. Risico’s ontstaan zoals gezegd allen bij bewerkingen zoals schuren, snijden, zagen, lassen et cetera.

Aansprakelijkheid

Revoort neemt als werkgever zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de Chroom-6 problematiek. Wij zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van al onze medewerkers. Ons beleid is erop gericht dat de arbeidsomstandigheden op onze werklocaties zo goed mogelijk is ingericht en dat we onze medewerkers dusdanig informeren en instrueren dat  persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze worden gebruikt.

Let op:

Naast de werkgever is ook de eigenaar/opdrachtgever van het object waar Chroom-6 vrijkomt aansprakelijk  voor eventuele schade en gezondheidsrisico's die optreden bij medewerkers die aan Chroom-6 worden blootgesteld. Wij adviseren u dan ook om voorafgaand aan sloop-, renovatie- of demontage werkzaamheden altijd een uitgebreide stoffeninventarisatie te laten uit te voeren.