Revoort
saneert

De reden van onze komst is niet prettig, maar we laten de locatie uiteindelijk schoner en beter achter. We maken ruimte voor iets mooiers.

Asbestsanering

Revoort kan asbestsanering verzorgen in alle mogelijke situaties waar asbest is toegepast. Binnen, buiten en bodem. Denk aan asbesthoudende buizen, pakkingen, isolaties, vensterbanken, dorpels, plafonds, doorvoeren, kruipruimtes, daken, dakgoten, vloerafwerkingen, kit, beglazingskit en bitumen. De reden van onze komst is niet prettig, maar we laten de locatie uiteindelijk schoner en beter achter. We maken ruimte voor iets mooiers. En of we nu op kleine schaal met MiniContainment asbest verwijderen, of op grotere schaal werken, de overlast beperken wij altijd tot een minimum. Wij verwijderen zelfs volledig anoniem asbest wanneer dat gewenst is.

Vermoedt u asbest?

  • Neem contact met ons op. Nadat we telefonisch de situatie hebben doorgesproken komen we altijd persoonlijk langs om de situatie te bekijken.
  • Wij bezoeken de asbestlocatie en inspecteren deze. Vervolgens brengen we de situatie in kaart, zodat we een passende en vrijblijvende offerte kunnen opstellen.
  • Bij een akkoord gaan we meteen voor u aan de slag.
  • Wij nemen u alle zorgen uit handen. Wij regelen alle benodigde vergunningen, laten door een onafhankelijke partij een inventarisatierapport opstellen en we geven de verplichte asbestmeldingen door aan verschillende instanties.
  • Daarna verwijderen wij het asbesthoudende materiaal op vakkundig wijze. Wanneer de uitvoering gereed is zullen wij alles netjes achterlaten en ontvangt u een afschrift van de luchtmeting en/of visuele inspectie. Tevens ontvangt u een stortbewijs nadat het asbest is afgevoerd.

Meer informatie over asbest, de verschillende toepassingen en de subsidiemogelijkheden vindt u op https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest/.