Revoort
saneert

De reden van onze komst is niet prettig, maar we laten de locatie uiteindelijk schoner en beter achter. We maken ruimte voor iets mooiers.

Asbestsanering

Professionele asbestsanering door Revoort

Revoort is gespecialiseerd in asbestsanering op alle mogelijke plekken: buiten, binnen en zelfs in de bodem van uw terrein. Hierbij valt te denken aan (beglazings)kit, vensterbanken, plafonds, vloerafwerkingen, dorpels, kruipruimtes, doorvoeren, isolatiemateriaal, asbesthoudende buizen, pakkingen, dakgoten en daken van bijvoorbeeld bitumen. We volgen de geldende regelgeving uiteraard altijd nauwkeurig, zodat het asbesthoudende materiaal op een volkomen veilige manier uit uw pand of van uw buitenterrein wordt weggehaald. Dit kunnen we zowel op kleine als op grote schaal doen, voor particulieren en voor bedrijven! Tevens kunnen we ook volledig anonieme asbestverwijdering uitvoeren.

Wat te doen bij een vermoeden van asbest?

Heeft u vermoedens dat zich in of rond uw pand asbesthoudend materiaal bevindt? Neem dan contact op met de asbestexperts van Revoort. We bespreken dan eerst uw situatie per telefoon en komen daarna langs om deze ter plaatse te beoordelen.
Tijdens een bezoek aan de asbestlocatie kunnen we een nauwkeurige inspectie uitvoeren. Aan de hand hiervan wordt de volledige situatie in kaart gebracht. Op grond hiervan stellen we een vrijblijvende offerte op maat voor u op. Gaat u akkoord, dan kunnen we direct voor u aan het werk gaan.

We nemen u het gehele proces van asbestverwijdering uit handen, zodat u zich nergens druk over hoeft te maken. Het inventarisatierapport wordt opgesteld door een onafhankelijke partij. Het gespecialiseerde team van Revoort zorgt voor de benodigde vergunningen, de verplichte asbestmeldingen en de daadwerkelijke asbestverwijdering. Hiervoor zetten we onze specialistische kennis en onze ervaring in, zodat het asbesthoudende materiaal volledig en vakkundig verwijderd wordt.

Na afloop maken we de ruimte(s) netjes aan kant en krijgt u een afschrift van de luchtmeting en/of de visuele inspectie. Ook krijgt u, nadat we het asbest conform de geldende regels hebben afgevoerd, van ons het bijbehorende stortbewijs.

Meer informatie over asbest, de verschillende toepassingen en de subsidiemogelijkheden vindt u op https://www.infomil.nl/onderwerpen/asbest/.

Waarom moet asbesthoudend materiaal verwijderd worden?

Asbest is een natuurlijk materiaal dat in het verleden veelvuldig werd gebruikt als bouwmateriaal of isolatiemateriaal. Vanwege de lage kosten en het feit dat het product onbrandbaar is, was het lange tijd erg populair. Nu echter de gevaren van asbest steeds duidelijker zijn geworden, is er de noodzaak om asbest zo snel en veilig professioneel te laten verwijderen door Revoort!

Bel of mail ons voor een offerte op maat.