Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Revoort kan asbest verwijderen in alle mogelijke situaties waar het is toegepast. Binnen, buiten en bodem. Denk aan asbesthoudende buizen, pakkingen, isolaties, vensterbanken, dorpels, plafonds, doorvoeren, kruipruimtes, daken, dakgoten, vloerafwerkingen, kit, beglazingskit en bitumen. De reden van onze komst is niet prettig, maar we laten de locatie uiteindelijk schoner en beter achter. We maken ruimte voor iets mooiers. En of we nu op kleine schaal met MiniContainment asbest verwijderen, of op grotere schaal werken, de overlast beperken wij altijd tot een minimum. Wij verwijderen zelfs volledig anoniem asbest wanneer dat gewenst is.

Asbest verwijderen kosten

Vermoedt u asbest? En wilt u weten wat asbest verwijderen kost?

  • Neem contact met ons op. Nadat we telefonisch de situatie hebben doorgesproken komen we altijd persoonlijk langs om de situatie te bekijken.
  • Wij bezoeken de asbestlocatie en inspecteren deze. Vervolgens brengen we de situatie in kaart, zodat we een passende en vrijblijvende offerte kunnen opstellen en u precies weet wat het verwijderen van asbest kost.
  • Bij een akkoord gaan we meteen voor u aan de slag.
  • Wij nemen u alle zorgen uit handen. Als gecertificeerd asbestsaneerder regelen wij alle benodigde vergunningen, laten door een onafhankelijke partij een inventarisatierapport opstellen en we geven de verplichte asbestmeldingen door aan verschillende instanties.
  • Daarna verwijderen wij het asbesthoudende materiaal op vakkundig wijze. Wanneer de asbestverwijdering gereed is zullen wij alles netjes achterlaten en ontvangt u een afschrift van de luchtmeting en/of visuele inspectie. Tevens ontvangt u een stortbewijs nadat het asbest is afgevoerd.

Technieken asbestverwijdering

Asbestverwijdering kent verschillende technieken. We maken onderscheid tussen een binnensanering (containment) en buitensanering.

Binnensanering

Bij het saneren van asbesthoudende toepassingen in binnensituaties moet er, op enkele uitzonderingen na, altijd een containment worden gecreëerd en opgebouwd. Deze ruimte is voorzien van een decontaminatiesluis en een onderdrukmachine.

Een containment is een gesloten ruimte waarbinnen asbest wordt gesaneerd. Het onderdrukapparaat zorgt ervoor dat de aanwezige lucht gedurende de sanering continu wordt gefilterd. Hierdoor worden overige aanwezige ruimtes niet blootgesteld aan de eventueel vrijkomende asbestvezels.

Als uiteindelijk het asbest is verwijderd en de ruimte volledig schoon is gemaakt, wordt de ruimte vrijgegeven middels een visuele inspectie waarop een luchtmeting conform de NEN 2990 volgt. Deze vrijgave meting wordt uitsluitend verzorgd door een erkend laboratorium. Pas wanneer de lucht en de ruimte zijn vrijgeven en de rapportages zijn ingevuld, mag de ruimte worden vrijgegeven.

De opdrachtgever en de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen altijd een afschrift van het stortbewijs en een rapportage van de resultaten van de eindmeting.

MiniContainment

MiniContainment is een nieuwe manier van kleinschalig asbest saneren. Bij een MiniContainment wordt een klein doorzichtig frame over het te saneren object geplaatst. Via handschoenopeningen kunnen medewerkers hun werk doen zonder dat ze blootgesteld worden aan vrijkomende asbestvezels.

Saneren met MiniContainment is innovatief en duurzaam. Daarnaast is het veiliger, veroorzaakt het minder overlast en kunnen we saneringen sneller uitvoeren. Een waardevolle techniek, waarmee we nog meer mensen efficiënt kunnen helpen.

Buitensanering

Het saneren van asbest in de buitenlucht noemt men ook wel een buitensanering. Bij een buitensanering moet u vooral denken aan het saneren van asbestdaken en gevelbekleding. Tijdens het saneren van asbesthoudende toepassingen in de open lucht wordt het werkgebied afgezet met asbestlinten, borden en indien nodig met bouwhekken of schuttingen. Op het door Revoort afgezette werkterrein wordt een decontaminatie-unit aangesloten om het gebied te betreden of te verlaten.

Wanneer de sanering gereed is zal het werkgebied worden vrijgegeven door een erkend laboratorium, conform de NEN 2990. Op het moment dat de situatie akkoord is bevonden en de opleveringsrapportages zijn ingevuld, mag de werkplek weer door derden worden betreden.

Zowel de opdrachtgever als de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen altijd een afschrift van het stortbewijs en van de visuele inspectie.

Bodemsanering

Of het nu gaat om asbesthoudende toepassingen, olie(tanks), zink of andere vervuilde grond; iedere bodemsanering vraagt om maatwerk en vakmanschap. Een aanpak waarbij veiligheid, kwaliteit en kosten centraal staan. Van bodemonderzoek, sanering tot en met het afvoeren van de grond. Revoort neemt u het volledige saneringstraject uit handen.

Bij het saneren van asbesthoudende toepassingen in de bodem nemen wij enkele maatregelen. Het werkgebied wordt voorzien van linten en hekwerk met aansluitend een decontaminatie-unit. Het grote materieel, zoals bijvoorbeeld een rupskraan of mobiele kraan, is voorzien van overdrukunits, om de werknemer te beschermen bij eventueel vrijkomende vezels.

Wanneer de asbesthoudende grond is afgevoerd of schoongemaakt, zal de achtergebleven situatie opnieuw worden beoordeeld door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Bodemsaneringen worden uitsluitend uitgevoerd conform de NEN 5707.

De opdrachtgever en de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen altijd een afschrift van het stortbewijs en van de visuele inspectie.

Passende/anonieme sanering op locatie

Revoort beschikt naast bussen die voorzien zijn van het bedrijfslogo tevens over ‘blanco’ bussen. Deze bussen zonder reclame zijn geheel voorzien van het benodigde asbestmaterieel. Tevens beschikken wij over de daarbij behorende blanco decontaminatie units. Als vanzelfsprekend zal ons personeel ook werkkleding dragen zonder logo’s en/of reclame.

Het voordeel hiervan is dat men bij werkzaamheden nabij openbare gebouwen en/of woningen geen onnodige onrust of verwarring veroorzaakt in de omgeving.