Diensten

Revoort Grondwerk

Wij ontgraven bouwputten, kelders en funderingen en wij voeren graafwerk uit voor leidingen, rioleringen en bekabelingen. Daarnaast ondersteunen wij in het bouwrijp maken van grond en voeren wij in eigen beheer bestratingswerkzaamheden uit.

Revoort Calamiteiten

Brand, hevige windstoten of storm kunnen schade veroorzaken aan uw woning, winkel of bedrijfspand. Om verdere schade en onveilige situaties te voorkomen is het zaak om met spoed de juiste maatregelen te treffen en de schade op te ruimen, zeker wanneer hierbij asbest vrijgekomen is.

Wij ruimen zwerfasbest, brand- en stormschade zo snel mogelijk op en indien nodig plaatsen we bouwhekken voor de veiligheid.

 

Revoort Saneren

Revoort saneert in alle mogelijke situaties waar asbest is toegepast. Binnen, buiten en bodem. Denk aan asbesthoudende buizen, pakkingen, isolaties, vensterbanken, dorpels, plafonds, doorvoeren, kruipruimtes, daken, dakgoten, vloerafwerkingen, kit, beglazingskit en bitumen. De reden van onze komst is niet prettig, maar we laten de locatie uiteindelijk schoner en beter achter. We maken ruimte voor iets mooiers. En of we nu op kleine schaal met MiniContainment asbest verwijderen, of op grotere schaal werken, de overlast beperken wij altijd tot een minimum. Wij verwijderen zelfs volledig anoniem asbest wanneer dat gewenst is.