Grondwerk

Wij ontgraven bouwputten, kelders en funderingen en wij voeren graafwerk uit voor leidingen, rioleringen en bekabelingen. Daarnaast ondersteunen wij in het bouwrijp maken van grond en voeren wij in eigen beheer bestratingswerkzaamheden uit.