Asbest

Wat is het?

Asbest is onverwoestbaar en onbrandbaar mineraal. In veel huizen in Nederland treffen we het nog aan. 30 tot 40% van de grote kantoorgebouwen zit zelfs vol met asbesthoudende materialen. En er ligt nog ruim 120 miljoen vierkante meter asbestdak in Nederland.

De soorten

Er zijn zes verschillende soorten asbest. De minerale vezel asbest of steenvlas kan enkel met een microscoop die er speciaal voor is ontworpen, worden geïdentificeerd. Deze soorten verschillen in chemische samenstelling en ook van kleur. Van deze soorten zijn er maar drie bruikbaar voor commerciële doeleinden:

  • Chrysotiel (wit) 84% van wereldproductie
  • Crocidoliet (blauw) 12% van wereldproductie
  • Amosiet (bruin) 4% van wereldproductie

Eenmaal verwerkt in producten, is de kleur geen aanwijzing meer voor de soort die is gebruikt. Als het bewerkt is, heeft een wit, grijze kleur.

In het verleden werd steenvlas toegevoegd aan verschillende producten om ze krachtiger te maken en om warmte-isolatie en brandwerendheid te bieden. Het gebruik van asbesthoudende producten als bouwmateriaal leek dus logisch. Maar dit was voordat men ontdekte dat het gezondheidsproblemen veroorzaakte.

Maar hier is het gekke: in de vroege jaren 1900 werd steenvlas al gezien als een gevaar voor de gezondheid. In 1924 werd een Brit de eerste persoon die gediagnosticeerd werd met asbestose. In 1931 werd de term mesothelioom in de medische literatuur gebruikt, dat een andere aandoening is ten gevolge van het inademen van asbeststof. In die tijd en tot de jaren ’70 werden de risico’s en gevaren van steenvlas verzwegen.

Ten slotte werd het gebruik van het mineraal in 1993 afgebouwd en uiteindelijk volledig verboden in 2005. Dat zijn heel wat jaren nadat de gevolgen van asbest al waren gekend! Dit betekent dat in al die jaren het mineraal werd gebruikt in miljoenen woningen en hierdoor duizenden mensen ziek zijn geworden of zijn overleden aan de blootstelling van het mineraal.

 

Asbest in huis

Waar het op neer komt is dat de aanwezigheid van asbest in je huis nog steeds mogelijk is. Veel mensen weten niet dat het in zo’n 3.000 producten is verwerkt. Alleen al in huizen en gebouwen treffen we het o.a. aan in muren, deuren, trappenhuizen, liftschachten, schoorstenen, vloerbedekkingen, vensterbanken, dorpels en isolatiemateriaal.

Ook al is het gebruik van dit mineraal al een tijd verboden, er waren toen nog steeds producten in de winkel te verkrijgen waarin het mineraal werd verwerkt. Om deze reden mag je er nooit van uitgaan dat je huis asbestvrij is. Als je niet weet of je steenvlas in huis hebt, is het veel veiliger om een professionele test te laten verrichten, dan te laat ontdekken dat je eraan blootgesteld werd.

Hechtgebonden of niet-hechtgebonden

Materialen waarbij gemakkelijk vezels vrijkomen, heten niet-hechtgebonden. Voorbeelden hiervan zijn asbestkoord, vloerzeil, pakkingen, asbestboard en spuitasbest. Hechtgebonden noemen we de materialen waarbij zonder schuren, boren, e.d. geen asbestvezels vrij kunnen komen, zoals golfplaten, rioleringsbuizen en dakbeschot.

Asbesttoepassingen

De toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Er zijn meer dan 3.500 toepassingen in meer dan 18.000 producten bekend waar het in verwerkt is. Kijk voor meer informatie over asbest in uw bedrijfspanden of huis, het verwijderen, afvoeren en de verschillende toepassingen op Infomil.nl.

Hoe asbest verwijderen?

Je kunt deze taak beter niet zelf uitvoeren, daar er strenge regels gelden voor asbest saneren. Voor het verwijderen van asbest, hoef je je huis niet te verlaten. De plaats waar deze vezels in je huis aangetroffen worden, dienen volledig afgesloten te worden (afhankelijk van hechtgebonden of niet-hechtgebonden materialen).

Schuren, vegen, boren of stofzuigen in de buurt van schadelijke niet-hechtgebonden materialen kan asbestvezels in de lucht sturen, die bij inademing longkanker kunnen veroorzaken. Neem contact op met onze asbest experts voor het verwijderen van uw asbest. Wij beschikken over de kennis, ervaring en apparatuur om veilig je huis asbestvrij te maken.

Asbest afvoeren

De regelgeving voor het afvoeren is streng. Begin hier dan ook nooit zelf aan! Bij het verwijderen moet u de regels van de gemeente, die zijn gebaseerd op het Asbestverwijderingsbesluit, in acht nemen. Het is een gevaarlijke en kankerverwekkende stof en mag alleen verwijderd worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf, zoals Revoort.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het verwijderen of de subsidie-mogelijkheden? Ga dan naar een van de onderstaande pagina’s:

Ga naar:

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?