Asbest

Wat is het?

Asbest is onverwoestbaar en onbrandbaar mineraal. In veel huizen in Nederland treffen we het nog aan. 30 tot 40% van de grote kantoorgebouwen zit zelfs vol met asbesthoudende materialen. En er ligt nog ruim 120 miljoen vierkante meter asbestdak in Nederland.

Asbest in huis

Veel mensen weten niet dat het in zo’n 3.000 producten is verwerkt. Alleen al in huizen en gebouwen treffen we het o.a. aan in muren, deuren, trappenhuizen, liftschachten, schoorstenen, vloerbedekkingen, vensterbanken, dorpels en isolatiemateriaal.

Asbest afvoeren

De regelgeving voor het afvoeren is streng. Begin hier dan ook nooit zelf aan! Bij het verwijderen moet u de regels van de gemeente, die zijn gebaseerd op het Asbestverwijderingsbesluit, in acht nemen. Het is een gevaarlijke en kankerverwekkende stof en mag alleen verwijderd worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf, zoals Revoort.

De soorten

Er zijn zes verschillende soorten asbest. Deze soorten verschillen in chemische samenstelling en ook van kleur. Van deze soorten zijn er maar drie commercieel bruikbaar:

  • Chrysotiel (wit) 84% van wereldproductie
  • Crocidoliet (blauw) 12% van wereldproductie
  • Amosiet (bruin) 4% van wereldproductie

Eenmaal verwerkt in producten, is de kleur geen aanwijzing meer voor de soort die is gebruikt. Als het bewerkt is, heeft een wit, grijze kleur.

Hechtgebonden of niet-hechtgebonden

Materialen waarbij gemakkelijk vezels vrijkomen, heten niet-hechtgebonden. Voorbeelden hiervan zijn asbestkoord, vloerzeil, pakkingen, asbestboard en spuitasbest. Hechtgebonden noemen we de materialen waarbij zonder schuren, boren, e.d. geen asbestvezels vrij kunnen komen, zoals golfplaten, rioleringsbuizen en dakbeschot.

Asbesttoepassingen

De toepassingsmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. Er zijn meer dan 3.500 toepassingen in meer dan 18.000 producten bekend waar het in verwerkt is.

Kijk voor meer informatie over asbest in uw bedrijfspanden of huis, het verwijderen, afvoeren en de verschillende toepassingen op Infomil.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het verwijderen of de subsidie-mogelijkheden? Ga dan naar een van de onderstaande pagina’s.

Ga naar:

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?