Revoort
saneert buiten

Buitensanering

Het saneren van asbest in de buitenlucht noemt men ook wel een buitensanering. Bij een buitensanering moet u vooral denken aan het saneren van asbestdaken en gevelbekleding. Tijdens het saneren van asbesthoudende toepassingen in de open lucht wordt het werkgebied afgezet met asbestlinten, borden en indien nodig met bouwhekken of schuttingen. Op het door Revoort afgezette werkterrein wordt een decontaminatie-unit aangesloten om het gebied te betreden of te verlaten.

Wanneer de sanering gereed is zal het werkgebied worden vrijgegeven door een erkend laboratorium, conform de NEN 2990. Op het moment dat de situatie akkoord is bevonden en de opleveringsrapportages zijn ingevuld, mag de werkplek weer door derden worden betreden.

Zowel de opdrachtgever als de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen altijd een afschrift van het stortbewijs en van de visuele inspectie