Revoort
bodemsanering

Bodemsanering

Of het nu gaat om asbesthoudende toepassingen, olie(tanks), zink of andere vervuilde grond; iedere bodemsanering vraagt om maatwerk en vakmanschap. Een aanpak waarbij veiligheid, kwaliteit en kosten centraal staan. Van bodemonderzoek, sanering tot en met het afvoeren van de grond. Revoort neemt u het volledige saneringstraject uit handen.

Bij het saneren van asbesthoudende toepassingen in de bodem nemen wij enkele maatregelen. Het werkgebied wordt voorzien van linten en hekwerk met aansluitend een decontaminatie-unit. Het grote materieel, zoals bijvoorbeeld een rupskraan of mobiele kraan, is voorzien van overdrukunits, om de werknemer te beschermen bij eventueel vrijkomende vezels.

Wanneer de asbesthoudende grond is afgevoerd of schoongemaakt, zal de achtergebleven situatie opnieuw worden beoordeeld door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Bodemsaneringen worden uitsluitend uitgevoerd conform de NEN 5707.

De opdrachtgever en de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen altijd een afschrift van het stortbewijs en van de visuele inspectie.