Revoort
saneert ook anoniem

Passende/anonieme sanering

Revoort beschikt naast bussen die voorzien zijn van het bedrijfslogo tevens over ‘blanco’ bussen. Deze bussen zonder reclame zijn geheel voorzien van het benodigde asbestmaterieel. Tevens beschikken wij over de daarbij behorende blanco decontaminatie units. Als vanzelfsprekend zal ons personeel ook werkkleding dragen zonder logo’s en/of reclame.

Het voordeel hiervan is dat men bij werkzaamheden nabij openbare gebouwen en/of woningen geen onnodige onrust of verwarring veroorzaakt in de omgeving.