Revoort
saneert binnen

Binnensanering

Bij het saneren van asbesthoudende toepassingen in binnensituaties moet er, op enkele uitzonderingen na, altijd een containment worden gecreëerd en opgebouwd. Deze ruimte is voorzien van een decontaminatiesluis en een onderdrukmachine.

Een containment is een gesloten ruimte waarbinnen asbest wordt gesaneerd. Het onderdrukapparaat zorgt ervoor dat de aanwezige lucht gedurende de sanering continu wordt gefilterd. Hierdoor worden overige aanwezige ruimtes niet blootgesteld aan de eventueel vrijkomende asbestvezels.

Als uiteindelijk het asbest is verwijderd en de ruimte volledig schoon is gemaakt, wordt de ruimte vrijgegeven middels een visuele inspectie waarop een luchtmeting conform de NEN 2990 volgt. Deze vrijgave meting wordt uitsluitend verzorgd door een erkend laboratorium. Pas wanneer de lucht en de ruimte zijn vrijgeven en de rapportages zijn ingevuld, mag de ruimte worden vrijgegeven.

De opdrachtgever en de gemeente waarbinnen de werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen altijd een afschrift van het stortbewijs en een rapportage van de resultaten van de eindmeting.